l'université pour tous

jeudi 23        février

18:00 - 20:00

Samedi 25     février

16:00 - 18:00

الـــــجــــامــــ

ــــــــعــــــــة
لــــــلــــــجـــ

ــــمـــــيــــــع


théâtre au glycines

initiation au latin

د و رة  فــــي الـــلــــغـــــــة الـــلاتـــــيـــــــــــنــــیـــــــة